Oferta naszego biura rachunkowego:

– Usługowe prowadzenie:

– Ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości

– Podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z wszelkimi wymaganymi ewidencjami dodatkowymi wg przepisów prawa podatkowego

– Ewidencja przychodów podatników zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencyjnych

– Rejestrów na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT) wraz z rozliczeniem obowiązku podatkowego w tym zakresie

– Spraw kadrowo-płacowych

– Kompleksowe rozliczenia spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

– Sprawozdawczość statystyczna (GUS)

– Biuro na zlecenie Klienta może reprezentować Go przed organami podatkowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych