uslugiksiegowe-mariawieckowska9

OFERTA

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Usługowe prowadzenie:
Ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości
Podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z wszelkimi wymaganymi ewidencjami dodatkowymi wg przepisów prawa podatkowego
Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.
Rejestrów na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT) wraz z rozliczeniem obowiązku podatkowego w tym zakresie
Spraw kadrowo-płacowych
Kompleksowe rozliczenia spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Sprawozdawczość statystyczna (GUS)
Biuro na zlecenie Klienta może reprezentować Go przed organami podatkowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych